przejdź do Sochaczew.pl
133672 odwiedzin
XX Jubileuszowy SPAT już za tydzień!

To już 20, jubileuszowa edycja Sochaczewskich Prezentacji Teatralnych  SPAT, który będzie miał miejsce w dniach 19 i 20 marca 2014 r.  Z tej okazji rozszerzamy formułę SPAT na Ogólnopolskie. W tym roku również, czeka na uczestników festiwalu wiele atrakcji pozakonkursowych...

W tym roku również, nie odbędą się warsztaty dla instruktorów, nauczycieli i animatorów kultury. Tegoroczna edycja ma być przede wszystkim formą teatralnej zabawy, widowiskiem, które tworzą dzieci, młodzież oraz ich wychowawcy. Zachęcamy zatem do popłynięcia na fali fantazji i prezentacji wraz z podopiecznymi własnych wizji i technik teatralnych nie hamowanych żadnymi regułami i książkowymi wytycznymi.  Tegoroczna komisja też nie będzie trzymać się konwenansów….

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

REGULAMIN

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie serdecznie zaprasza: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, a także wszystkich miłośników teatru do udziału w przeglądzie amatorskich teatrów ,,SPAT”.

SPAT- y mają już 20 lat i organizowane są z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, który na całym świecie obchodzony jest 27 marca. W zeszłym roku  impreza ta zmieniła swoją formułę na Festiwal.

Podczas festiwalu zobaczymy dwie teatralne „ NIESPODZIANKI” przygotowane specjalnie dla małego i dużego widza.

Sochaczewskie Spotkania Teatralne SPAT mają na celu:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością teatralną;
 • prezentację dorobku artystycznego zespołów oraz ich promocję;
 • możliwość twórczych spotkań młodych artystów i ich nauczycieli- instruktorów;
 • integrację dzieci i młodzieży poprzez teatr.

 

Termin i miejsce:

Miejski Ośrodek  Kultury– filia Chodaków ul. Chopina 101;

19 -20 marca 2014 r.;

 • 19 marca od godz.  9.00 - Grupy młodsze od 3 do 12 lat (w tym przedszkola i szkoły podstawowe);
 • 20 marca od godz.9.00 -  Grupy starsze od 13 lat (w tym szkoły gimnazjalne i średnie);

Po konkursie, w czasie obrad Jury dodatkowo dzieci i młodzież będą mogli zobaczyć dwa spektakle; gościnnie zapraszane na SPAT.

 

Zgłoszenia:

 • zapraszamy grupy teatralne, estradowe, teatry miniatur, teatry poezji, ruchu itp.;
 • czas występu: grupy młodsze - do 10 min.;
 • grupy starsze – od 10 do 20 min.;    
 • organizatorzy proszą o dostarczenie karty zgłoszeniowej do 15 marca;
 • zgłoszenia zespołu wg wzoru (na ostatniej stronie) oraz  plakatu  lub afisza dotyczącego  spektaklu (celem promocyjnego wyeksponowania w galerii MOK, przy czym najciekawsze plakaty będą dodatkowo nagradzane).

 

Jury:

Organizator SPAT- ów zmieniając formułę tego konkursu powołuje niezależne Jury, przy czym zasiądą w nim: nauczyciel szkoły podstawowej, nauczyciel szkoły średniej, instruktor teatralny MOK, niezależny członek z Jury spoza terenów powiatu Sochaczewskiego, a związany z teatrem.

Nagrody:

 • najciekawsze zespoły wybrane przez Jury otrzymają nagrody SPAT- y;
 • przewidujemy także wyróżnienia (ufundowane przez sponsorów) za konkretne walory artystyczne;
 • ogłoszenie wyników i wręczenie  nagród odbędzie się po zakończeniu prezentacji w poszczególnych grupach;
 • zapewniamy promocję zespołów i ich spektakli w lokalnej prasie, radiu i na stronie internetowej MOK- u;                                                                                 

 

Sprawy organizacyjne:

 • grupy teatralne występują na scenie o wymiarach 9x12 m  z możliwością  podwieszenia dekoracji,  z pełnym oświetleniem i nagłośnieniem, z kurtyną i kulisami;
 • przewidywaną muzykę do spektaklu należy nagrać na płycie CDR , (nagrana w systemie Wave), którą przed swoją prezentacją należy dostarczyć reżyserowi dźwięku (stanowisko w ostatnim rzędzie);
 • można także skorzystać z akompaniamentu na żywo – do dyspozycji fortepian;
 • opłatę za uczestnictwo (4 zł od osoby) prosimy wpłacać przy rejestracji zespołów w dniu imprezy w  godz. 8.00 - 8.50;
 • organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia grupy
 • zgłoszenia zespołów- telefonicznie, e-mailem lub osobiście do dnia 14 marca w  MOK - ul. Chopina 101  tel. (46) 8632572

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udziela organizator

pod nr tel. 46 863-25-72, e-mail: moksochaczew@wp.pl

A A A
11.03.2014
godz.20:37
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość