przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
146837 odwiedzin

Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną

A A A

Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną "PAMIEĆ - WDZIECZNOŚĆ - NADZIEJA" organizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Chórem Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. Na konkursie tym spotykają się uczestnicy 4-głosowych chórów mieszanych z całego kraju.
Przesłuchania jak i Koncert Galowy jest żywą lekcją historii zarówno dla wykonawców jak i słuchaczy.
Celem Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną jest uczczenie pamięci Bohaterów Walk nad Bzurą z września 1939 roku, upowszechnianie wśród społeczeństwa polskich pieśni patriotycznych. Wyżej wymienione spotkania zacieśniają więzi pomiędzy chórami.

kontakt