przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
146836 odwiedzin

Chór Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej

A A A

Chór Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 8

Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej istnieje od 2000 roku, jest zespołem amatorskim składającym się z osób w różnym wieku i różnych zawodów. Łączy je pasja śpiewu chóralnego i chęć pracy dla dobra wspólnego. Od początku działalności chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i religijnym Miasta i Regionu. Podstawę repertuaru stanowi muzyka religijno – patriotyczna, którą chór wykonuje podczas licznych uroczystości, dbając o możliwie najwyższy poziom prezentacji artystycznych.

Przy okazji szczególnie ważnych wydarzeń, chór Towarzystwa nawiązuje współpracę z zespołami PSM I i II st. im. Fr. Chopina w Sochaczewie. Współpraca ta zaowocowała m.in.:

- oprawą muzyczną centralnej uroczystości I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej;

- koncertem na okoliczność włączenia Sochaczewa do grona „100 Miast dla Pokoju”

- oprawą muzyczną uroczystości powrotu obrazu Matki Bożej Różańcowej do kościoła Św. Wawrzyńca oraz uroczystości dziękczynnej za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II zakończonej wykonaniem Alleluja z oratorium „Mersjasz” G.F.Haendla.

Ważnym corocznym przedsięwzięciem w działalności Towarzystwa Śpiewaczego, propagującym muzykę chóralną i odwołującym się do patriotycznych wartości jest wspólne z Miejskim Ośrodkiem Kultury organizowanie Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą „Pamięć – Wdzięczność – Nadzieja”. W tym roku odbyła się ich X edycja. Dzięki tej inicjatywie Sochaczew gościł wiele znakomitych i zasłużonych chórów Mazowsza i Województwa Łódzkiego.

O popularności chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej w lokalnym środowisku świadczy przyznany głosami czytelników Tygodnika „Ziemia Sochaczewska” zaszczytny tytuł „Sochaczewianin roku 2007”.

Próby chóru odbywają się w Miejskim Osrodku Kultury ul. Żeromskiego 8, w każdą środę o godzinie 17:30.

kontakt