przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
146837 odwiedzin

Wspólnota AA, Al-Anon, DDA

A A A

Wspólnota AA, Al-Anon, DDA

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 15 Sierpnia 83 

 

AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. 

Grupa spotyka sie we wtorki i piątki od godziny 1800.

 

GRUPY RODZINNE AL-ANON
NADZIEJA DLA KREWNYCH I PRZYJACIÓŁ ALKOHOLIKÓW

          Jeżeli masz bliską osobę, której picie powoduje poważne problemy, będziesz serdecznie witany na naszych spotkaniach. Nie mamy powiązań z żadnym wyznaniem wiary, nie mamy żadnych zobowiązań prawnych, składek ani wpisowego. 
         Dzielimy się wzajemnie naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją. Twój postęp może się dokonać według twojego własnego sposobu i tobie właściwego tempa. My tylko zachęcamy, abyś wziął udział w naszej wspólnej sprawie.

Grupa spotyka sie w poniedziałki o godzinie 1700.

 

DDA

Skrót DDA pochodzi od wyrażenia Dorosłe Dzieci Alkoholików… i oznacza osobę wychowaną w rodzinie alkoholowej, tam gdzie przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu i mającą wynikłe z tego problemy emocjonalne.

Grupa spotyka sie w czwartek o godzinie 1800.

kontakt