przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
146836 odwiedzin

XXXV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

A A A

 Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie jest organizatorem

eliminacji miejsko – gminnych XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.

Prosimy o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych w Państwa instytucji i przekazanie kart zgłoszeń do 24.03.2015 r. do sekretariatu ośrodka przy ul. Żeromskiego 8.

Eliminacje miejsko – gminne zostaną przeprowadzone w dniu 31.03.2015  r. w następujących godzinach:

- klasy O – III i IV- VI – godzina 10.00

- gimnazja – godzina 12.00.

Do eliminacji miejsko – gminnych zostaje zakwalifikowanych po 5 recytatorów z każdej grupy wiekowej z poszczególnych placówek.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 46 862 25 02.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY REGULAMIN

 I.                  ORGANIZATOREM jest Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie

 

II.               UCZESTNIKAMI KONKURSU mogą zostać:

-  uczniowie szkól podstawowych           klasy 0-III

                                                                        klasy IV-VI

- uczniowie gimnazjów:                              klasy I-III

 

III.          REPERTUAR:

1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

Klasy 0 - III            Jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna

  Pozostali:             Dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna

 

2. Dotyczy eliminacji finałowych:

  • Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).
    W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI i gimnazjum) – tematyka dowolna.
  • Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
  • Uczestnik może brać udział tylko w 1 placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach z kilku placówek może skutkować dyskwalifikacją.

 UWAGA!

-         Prosimy o wybieranie do prezentacji  utworów o cenionej wartości literackiej.

-         Prosimy nie prezentować utworów zamieszczanych w podręcznikach szkolnych.

-         Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 3 minut.

 

IV.             KRYTERIA OCENY

-         dobór repertuaru

-         interpretacja utworu

-         kultura mowy

-         ogólny wyraz artystyczny

 

V.                ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs prowadzony jest metodą trzystopniowych eliminacji:

-         eliminacje środowiskowe odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno – oświatowych na terenie dzielnic miasta i gmin

-         eliminacje miejsko – gminne dla laureatów eliminacji środowiskowych przeprowadzają ośrodki kultury

 

 

UWAGA!!

Do Finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie etapy konkursu  

 

Zapraszamy do udziału, tutaj można pobrać REGULAMIN i KARTĘ ZGŁOSZENIA

kontakt