przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
146838 odwiedzin

IV Konkurs - Rysunek "KWIATY W MARTWEJ NATURZE"

A A A

IV KONKURS - RYSYNEK 2015


KWIATY W MARTWEJ NATURZE

 

  

Najciekawsza praca w dziedzinie rysunku

 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie filia Boryszew ul. 15 Sierpnia 83

 

 CEL I WARUNKI KONKURSU

 • Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania zadań twórczych poprzez działalność plastyczną, dostrzeganie piękna otaczającego nas świata, promocja szczególnie utalentowanych autorów.
 • Temat konkursu w tym roku to  „KWIATY W MARTWEJ NATURZE”.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

                       Kategoria I – od I do III klasy

                       Kategoria II – od IV do VI klasy

                       Kategoria III – od I do III klasy Gimnazjum

                       Kategoria IV - Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Prace wykonane na formacie A3 ( maksymalnie 2 szt. od osoby)
 • Technika prac:

-  ołówek

- węgiel

- kredka

 • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie tzn.: imię i nazwisko autora pracy, wiek, kategoria, tytuł pracy, szkoła. A ponadto powinna być dołączona kompletnie wypełniona karta zgłoszenia.

 

TERMINY

Do dnia 31.03.2015r ostateczny termin przyjmowania prac w MOK Boryszew ul. 15 Sierpnia 83.

Prace nadesłane - decyduje data stempla pocztowego.

Dnia 24.04.2015r – uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród oraz warsztaty plastyczne z udziałem jurorów – artystów plastyków.

 

JURY

Ocena prac: komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i kwalifikując prace na wystawę według kategorii.

 

NAGRODY

Nagrody rzeczowe i dyplomy przyznane będą w trzech kategoriach wiekowych - I, II, III miejsce.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 • Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace będzie można oglądać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie filia Boryszew.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny;
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych;
 • Nadesłane na konkurs prace nie powinny brać udziału w innych wcześniejszych konkursach;
 • Prace nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane;
 • Uczestnicy i nauczyciele, opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z konkursem;
 • Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs oraz zastrzegają sobie dowolność dysponowania nimi. Zwrot prac jest tylko możliwy na pisemny wniosek i koszt zgłaszającego w terminie do 28 czerwca br.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

ZAPRASZAMY

 

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie

Filia Boryszew

ul. 15 Sierpnia 83

96-500 Sochaczew

Tel.: 46 863 07 68    lub   668 850 337

adres email: boryszew@o2.pl   lub    mok_boryszew@onet.pl 

 

Koordynator konkursu Ewa Kubeł- Zielińska – artysta malarz, instruktor

                                                                                  Pracowni Rysunku MOK 

 

POBIERZ  REGULAMIN - RYSUNEK2015 kwiaty w martwej naturze pdf.pdfkontakt