przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
146838 odwiedzin

"KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ"

A A A

Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Żeromskiego 8 jest organizatorem konkursu "TRADYCJE I OBRZĘDY WIELKANOCNE", na który zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz ośrodki kultury z Sochaczewa oraz gmin ościennych.

Celem organizowanego przez nas konkursu jest między innymi: rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Konkurs zostanie przeprowadzony z rozgraniczeniem na dwie kategorie:

 I kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np. baranek, zając, pisanka)

II kategoria – najpiękniejszy stroik wielkanocny

Prace należy wykonać samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika, które będą zakwalifikowane w konkursie według grup wiekowych: przedszkola i klasy „0”, klasy I -  III, klasy IV – VI oraz Gimnazjum i dostarczyć osobiście do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Żeromskiego 8 maksymalnie 3 prac z I kategorii i 3 prac  z II kategorii z każdej grupy wiekowej (tj. Przedszkole – max. 6 prac, Szkoła Podstawowa – max. 12 prac, gimnazjum – max. 6 prac) w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 20.03.2015 r. do godziny 16.00 (zachęcamy do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych). Każda praca musi zawierać dane autora według załączonego wzoru nr 1 (obowiązkowo dobrze przymocowana metryczka do każdej pracy). Prace do konkursu zgłaszają przedszkola, szkoły lub placówki według załączonego wzoru nr 2.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na loterię świąteczną (28.03.2015), z której dochód przekazany będzie na cel charytatywny.  

Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

Powołane Jury oceni prace pod względem oryginalności pomysłu, estetyki wykonania pracy,  ogólnego wyrazu artystycznego. Ważne też będzie z jakiego materiału wykonano pracę i czy jest ona zgodna z założeniami konkursu, a także pod względem trudności, techniki wykonania oraz indywidualnego charakteru pracy. Przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej katrgorii oraz wyróznienia i dyplomy. Jury przysługuje prawo do przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać pierwszego miejsca, przy czym ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Koordynatorami projektu są : Joanna Michalak, Żaneta Zielińska

tel. 668-850-335, 46 86-225-02

 

 Poniżej

REGULAMIN KONKURSU i METRYCZKI 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

kontakt